Teisinė informacija

Paslaugų savininkas Šios paslaugos savininkas yra Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. („TZMO”), buveinės adresas Żółkiewskiego g. 20/26, KRS no 0000011286 Torūnė, Lenkija. Informacija apie paslaugą Visas turinys, pateiktas apie šią paslaugą yra informacinio pobūdžio. Jame minimi „TZMO Capital Group“ įmonės ir „TZMO Capital Group“ pagaminti gaminiai. Tokią informaciją galima naudoti prenumeratos ar atitinkamos lankytojų grupės prieigos tikslais. Paslaugos informacija nėra komercinis pasiūlymas, todėl jos pagrindu negalima pasirašyti pardavimo sutarties. Paslaugos savininkas gali atlikti paslaugos pakeitimus be išankstinio įspėjimo ar tolesnio paaiškinimo. Teikiamos paslaugos Šios svetainės savininkas teikia šias paslaugas: • prenumeravimo paslaugą; • specialisto teikiama informaciją atitinkamai grupei lankytojų; Prenumerata – lankytojo užsakymas reguliariai gauti informaciją apie Paslaugą. Šios informacijos dažnumas nėra nurodytas. Paslaugos savininkas nėra atsakingas už informacijos nepateikimą dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo savininko valios. Norint gauti specialisto konsultaciją, būtina užpildyti registracijos formą ir sutikti su naudojimo sąlygomis, pateiktomis nuostatose apie registruotų naudotojų prieigą. Aukščiau išvardintos paslaugos yra nemokamos ir joms netaikomas nei minimalus, nei maksimalus teikimo terminas. Registracijos procedūra Naudotis šiomis paslaugomis galima įvedus šiuos duomenis: vardą ir (arba) pavardę, el. pašto adresą registracijos formoje ir taip sutikti su asmenį identifikuojančios informacijos tvarkymu, aprašytu Privatumo politikoje spustelėjus „Sutinku“ mygtuką. Vartotojas gali bet kada panaikinti savo paskyrą. Kita veikla atliekama per Paslaugą Lojalumo programos, konkursai ir reklamos kampanijos, taip pat rinkos ir vartotojų tyrimai taip pat gali būti vykdomos per Paslaugą. Išsamios jų vykdymo sąlygos yra pateiktos atitinkamose nuostatose. Dalyvauti anksčiau nurodytose veiklose bus galima sutikus su atitinkamomis nuostatomis, pateiktose formoje. Paslaugos savininko atsakomybė Paslaugos savininkas neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių naudojamą asmenį identifikuojančią informaciją bet kokiems neteisėtiems tikslams ar kitomis aplinkybėmis, kurių Paslaugos savininkas kontroliuoti negali. Visa informacija, pateikta Paslaugoje, buvo parengta remiantis sąžiningumo principu. Paslaugos savininkas neprisiima atsakomybės už turinį, informacijos, pateiktose kituose puslapiuose, kurių nuorodos pateiktos šioje svetainėje, išsamumą, patikimumą, tikslumą. Šios nuorodos pažymėtos mėlyna spalva. Taikytini įstatymai Naudojimasis šia svetaine visais atžvilgiais reglamentuojamas Lenkijos įstatymuose ir visi klausimai, kylantys dėl šios Svetainės naudojimosi, reglamentuojamas atitinkamose nuostatose, galiojančiose Lenkijos Respublikoje. Autorių teisės Šios paslaugos turinys apsaugotas autorių teisėmis ir negali būti keičiamas, kopijuojamas ar kitaip platinamas be Paslaugos savininko sutikimo. Paslaugos spaudinius leidžiama naudoti tik asmeniniam naudojimui. Visiems kitiems Paslaugos turinio naudojimo tikslams būtina gauti Paslaugos savininko rašytinį sutikimą. Prekės ženklų apsauga ir firmos pavadinimai Paslaugos prekės ženklai ir firmos pavadinimai, pateikti Paslaugoje, yra apsaugoti atitinkamais teisės aktais. Draudžiama keisti bet kokius pastaruosius duomenis be išankstinio atitinkamos „TZMO Capital Group“ įmonės leidimo. „TZMO“ negarantuoja Paslaugos veiksmingumo ar teisingumo, ar iškilusių klaidos pranešimų pašalinimo. Ji taip pat negarantuoja, kad serveris, kuriame Paslauga veikia, nebus užkrėstas kompiuteriniais virusais ar kitais kenksmingais elementais. Teisinės informacijos pakitimai „TZMO“ pasilieka teisę bet kada keisti ar papildyti šios teisinės informacijos turinį.